1. El sistema i procediment de compra:

El sistema de compra on-line es sotmet a la legislació vigent i es regeix pel Codi Civil i de Comerç i per les restants normes civils i mercantils sobre contractes, especialment la llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic , la llei de protecció dels consumidors i usuaris i d'ordenació de l'activitat comercial, així com la llei de protecció de dades. Amb aquest sistema de compra, l'usuari des del seu ordinador, pot adquirir productes i enviar-los al destinatari que indiqui, sense necessitat de desplaçar-se.


Les dades identificatives del responsable de la botiga són:

Roger Pascual Pey
NIF: 46.237.372-N

Direcció: Barna Flor
Travessera de Dalt, 23 08024 Barcelona.

2. Operativa de la botiga virtual. Registrar-se a la botiga:

El client que accedeix a la botiga per primera vegada i vulgui comprar, quedarà registrat en emplenar el formulari que us apareixerà per la pantalla en el moment del tancament de la compra.

A partir d'aquest moment ja serà client de BARNA FLOR i constarà a la base de dades de clients d'Internet. Sempre podrà accedir a tots els serveis que trobarà ara a la pàgina web ia altres que puguin aparèixer en un futur.

A causa de la naturalesa del producte que venem a la nostra botiga (flors i plantes per enviar com a regal, etc.) Té una gran importància disposar de la màxima informació possible, com adreces i telèfons de contacte, per poder resoldre el més aviat i amb seguretat qualsevol imprevist tant en l'elaboració de l'encàrrec com en el lliurament.

 
3. - Productes:

BARNA FLOR ofereix un ampli assortiment de flors, plantes, composicions, etc. Les imatges dels productes mostrats al web poden variar sensiblement, ja que no totes les plantes són idèntiques i els rams de flors són creacions artístiques úniques, que si bé es realitzaran seguint el model que apareix a la pàgina web, no sempre serà exacte .

Els preus dels productes de la botiga inclouen l'IVA aplicable en cada cas. Tots els preus dels productes estan indicats en euros, i si en algun ram o composició hi ha articles com gerros o altres complements, en el preu s'indicarà el cost específic dels articles addicionals.

Si en el moment de la preparació del ram o composició, alguns productes o articles no es troben a disposició de la floristeria, que es reserva el dret de substituir unilateralment dit producte o article. El producte de substitució tindrà unes característiques similars i la qualitat serà la mateixa o superior a la del producte substituït.

 
4. - Realització de la compra:

A la nostra botiga on-line s'exposen els productes disponibles, que aniran variant en funció de la seva disponibilitat i de la temporada de l'any en què ens trobem.

El consumidor, navegarà pel web incorporant a la cistella aquells articles que desitgi comprar. Un cop s'hagi realitzat el procés de selecció dels articles, es passarà a l'apartat de confirmació de la comanda i se li demanaran al client les dades necessàries i obligatòries per poder tramitar la transacció. A partir d'aquest moment es considera que l'usuari accepta les condicions generals de compra publicades en aquesta pàgina. Si l'usuari no accepta aquestes condicions pot desistir d'efectuar la compra prement el botó '' cancel·lar ''.


BARNA FLOR remetrà al client, una vegada acceptades de forma expressa aquestes condicions generals de compra, un justificant de la contractació efectuada, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

 
5. - Lliurament dels productes:

El lliurament de les comandes serà mitjançant repartiment a domicili, en les condicions detallades a la web, tant pel que fa a l'àmbit territorial com en la franja horària del lliurament, que haurà d'escollir en el moment de fer la comanda. L'horari de matí serà de 9h a 15h i el de tarda de 14h a 22h.

El lliurament del producte es farà efectiu un cop s'hagi confirmat el pagament per part de l'usuari.

En el moment del lliurament el destinatari haurà de signar l'albarà de lliurament del producte conforme ha estat lliurada i acceptada.

BARNA FLOR no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els termes i condicions generals de compra.


En el cas que el receptor del producte no estigui disponible en el moment del lliurament, es podrà deixar el producte a un familiar oa alguna persona que convisqui amb el receptor, al conserge o porter, o un veí, que ha de signar el rebut de lliurament del producte, comprometent-se a lliurar-lo al destinatari. Si no és possible lliurar el producte al destinatari o a una de les persones esmentades anteriorment, es deixarà una nota al receptor, per programar un nou lliurament, que podrà tenir uns costos addicionals.

Si no es pot lliurar el producte perquè la direcció és incorrecte, ens posarem en contacte amb l'usuari el més aviat possible per esmenar l'error i procedir a una nova tramesa, que podrà tenir uns costos addicionals. BARNA FLOR no es fa responsable ni reemborsarà cap quantitat, si no es pot fer el lliurament pER que la informació facilitada no és correcta i no ha estat esmenada.

Si el receptor del producte rebutja el lliurament, o es troba absent del domicili per un període d'almenys 48 hores (atès que es tracta d'un producte perible), BARNA FLOR ho ha de comunicar immediatament a l'usuari però no se li reemborsarà l'import de la compra ni cap altra quantitat.


6. - Despeses d'enviament:

Les despeses d'enviament a la ciutat de Barcelona, ​​IVA inclòs i s'inclouran en el preu final, en el moment final d'acceptar la compra. Pel que fa a enviaments a rodalies i província de Barcelona, ​​l'import variarà en funció de la localitat de destinació. En el moment final d'acceptar la compra s'indicarà l'import de la despesa d'enviament, si l'usuari no accepta l'import corresponent a la despesa d'enviament, se li donarà l'opció de cancel·lar el operació. L'usuari podrà, si ho demana, recollir ell mateix l'encàrrec a la botiga.

7. - Canvis, cancel·lacions i devolucions:

Per realitzar qualsevol canvi en l'encàrrec, l'usuari podrà posar-se en contacte amb el Servei al Client de BARNA FLOR, si bé no s'acceptarà cap canvi que no s'efectuï com a mínim amb una antelació de dos dies hàbils a la data de lliurament.

En el cas que l'usuari vulgui cancel·lar el lliurament d'un producte, si ho fa amb almenys amb una antelació de 7 dies hàbils a la data de lliurament, se li reemborsarà l'import complet, si la cancel·lació es fa entre els 7 i 3 dies hàbils abans de la data de lliurament, es reemborsarà 50%. Si la cancel·lació es fa amb menys de 2 dies d'antelació, no es reemborsarà cap quantitat.
D'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 6/96 de 15 de gener d'ordenació del comerç minorista, el client no podrà retornar a BARNA FLOR cap producte fresc i perible, si la devolució no es produeix dins de les 24 hores següents al lliurament de la comanda.

8. - Sistemes de pagament:

El pagament pot efectuar-se mitjançant les següents targetes de crèdit o dèbit:
Visa
Visa Electron
Mastercard
4B

I qualsevol targeta que contempli el nou sistema garantit de "compra segura" de nova implantació.

Així com a través del sistema PayPal.

 

BARNA FLOR li garanteix la seguretat total de les seves transaccions, ja que disposem dels més actuals estàndards tecnològics pel que fa a protocols i sistemes de seguretat.
Tots els cobraments s'efectuen mitjançant el sistema Sermepa del Banc de Sabadell, amb total garantia de seguretat per a vostè respecte a la seva targeta i al control de la seva numeració.

 
9. - Confidencialitat i seguretat:

BARNA FLOR manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, comprometent-se a protegir les dades personals dels clients de la botiga en línia. La protecció de dades s'estén també a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del portal. Per a més informació sobre la confidencialitat i seguretat, visitar: "avís legal i política de privacitat" d'aquesta web.

10. - Força major:

S'entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (ii) les fallades en l'accés a la pàgina web de la botiga, (iii) els errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a BARNA FLOR ni a l'usuari, (v ) les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal, (vi) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés al supermercat per part d'aquests tercers, (vii) incendis , (viii) inundacions o terratrèmols, (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per BARNA FLOR, (x) l'escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (xi) accidents, (xii) conflictes bèl·lics, (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xiv) bloqueig, (xv) disturbis, o (xvi) qualsevol disposició governamental.

11. - Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions generals de compra s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el Client com BARNA FLOR, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L'acceptació d'aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de botiga online. El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d'accés i ús del portal.

BARNA FLOR està a disposició de tots els usuaris per millorar els continguts i serveis de la seva botiga en línia. Per a qualsevol suggeriment o proposta, cal contactar FLOWERS TO BARCELONA a través de l'adreça electrònica BARNAFLOR @ YAHOO..com o al telèfon 0034697626494.


Tornar a dalt